Make your own free website on Tripod.com

1.  สวนลุมพินี  4,14,15,17,22,45,50,62,67,74,76,77,106,109,115,141,ปอ.4,5,7,15,62,76,141,ปอ.สาย 4,15

      เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเมืองไทย เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 มีรูปอนุสาวรีย์ของ
      รัชกาลที่ 6 ยืนตระหง่านอยู่ด้านหน้า เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อน ออกกำลังกายตอนเช้าๆ

     มีการรำมวยจีนหลายสำนัก น่าศึกษาอย่างยิ่ง และเรียนวิชาชีพตอนสายๆ หรือนั่งใต้ต้นไม้

     ทานอาหารว่าง มองดูฝั่งตรงข้ามจะเห็นตึกโรงแรมดุสิตธานี และศูนย์การค้าโรบินสัน

2.  ฝั่งถนนสีลม  76,77,115,ปอ.2,4,5,15,26,30,76

     ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจในเมืองหลวง ซึ่งมีธนาคารใหญ่ๆ ร้านค้า โรงแรมชั้นหนึ่ง ศูนย์การค้าต่างๆ
     ให้ชมทั้งสองฝั่งถนน

3. วัดพระศรีอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม  15,76,77,115, ปอ.4,5,15,76,ปอ.สาย 15

     เป็นเทวสถานของฮินดู สถาปัตยกรรมอินเดียดั้งเดิม มีเทวรูปต่างๆ มากมาย  และศิวลึงค์
      ศิวะเทพ วิศนุเทพ พระแม่อุมาเทวีและพระแม่กาลี จะมีการแห่ฉลองประจำปี ทุกปีมีการ

      ทรมานร่างกายโดยใช้เหล็กแหลมแทงตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

4.  วัดยานนาวา  1,15,17,35,75,ปอ.4

      สร้างในสมัยปลายอยุธยา 200 กว่าปี รัชกาลที่ 3 ทรงตรัสว่าภายภาคหน้าเรือกลไฟฟ้า
      จะมาแทนที่เรือสำเภา จึงโปรดให้สร้างเรือสำเภายาว 3 เมตร เพื่อระลึกถึงการค้าขาย

     ติดต่อกับเมืองจีนในสมัยนั้น ภายในเรือมีเจดีย์ 2 องค์ เป็นศิลปะทางบาหลี ซึ่งหาดูได้ยาก

5.  บางรัก  1,15,35,75,77,77,ปอ. 4,15

      ระหว่างทางเดินบนถนนเจริญกรุงไปทางสะพานสาธร(สมเด็จพระเจ้าตากสิน) จะถึงตลาด
      บางรัก ในอดีตเต็มไปด้วยร้านขายดอกไม้สดและขนมไทยๆ โดยอีกฝั่งก็จะมีร้านขายผ้า

      รองเท้า จำนวนมาก ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นศูนย์การค้าและโรงแรม แต่ก็ยังคงมีขนมไทยๆ

      ขายบ้างในบางจุด

6.  โรงแรมโอเรียลเต็ล  1,3,75,115

     อยู่ในซอยเจริญกรุง 40 สุดซอย ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโรงแรมชั้นพิเศษต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
     หรูหรา ราคาแพงที่สุดในเมืองไทย มีที่นั่งรับประทานอาหารริมน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในบรรยากาศ

     ร่มรื่น สงบ ที่ภัตตาคารศาลาริมน้ำยังมีการฟ้อนรำและการแสดงต่างๆ

7.  ไปรษณีย์กลาง  1,16,35,36,75,93,ปอ.สาย 36

      เป็นศูนย์การควบคุมไปรษณีย์ของประเทศไทย และชุมสายโทรศัพท์และสื่อสารแห่งหนึ่งสามารถ
     ส่งแฟ็กซ์และโทรพิมพ์ไปยังต่างประเทศ สองฝั่งถนนยังมีร้านค้าของที่ระลึกสำหรับชาวต่างประเทศ

     และร้านอาหารนานาชนิด ตลอดจนร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

8.  วัดกลาหว่า  1,35,75

     ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับกรมเจ้าท่า อันที่จริงเรียกว่าโบสถ์ สร้างโดยชาวโปรตุเกส
     ในปี 1897 (2440) มีศิลปะลวดลายสวยงามมากโดยเฉพาะกระจกสี บานหน้าต่างและลวดลายวิจิตร  ต่างๆ

9.  ริเวอร์ซิตี้  1,35,36,75,93,ปอ.สาย 36

      เป็นศูนย์การค้าช็อปปิ้งเซ็นเตอร์แห่งแรกที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา และมีร้านขายของโบราณวัตถุ
      สวยงามอย่างยิ่ง ของที่หาได้ยากจะมีโชว์อยู่ในอาคารนี้ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ เริ่มเปิด 10.00 น.  เป็นต้นไป

10. สถานเสาวภา (สวนงู)  4,14,21,45,46,47,50,67,93,109