Make your own free website on Tripod.com

1.  วังสวนผักกาด  14,17,63,72,77,139,204,ปอ.13

      บนถนนศรีอยุธยา เป็นหอศิลป์ที่สำคัญของไทยเป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ
      และ ม.ร.ว. พันธ์ทิพท์ บริพัตร มีวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ และศิลปะบ้านเชียงเก่าแก่

     มีเรือนกลางน้ำที่มีภาพเขียนลายรดน้ำ ศิลปปิดทองลงรัก งดงามมากเปิดให้เข้าชมเวลา 9.00น.-

16.00 น. บัตรผ่านประตู 50 บาท ติดต่อสอบถามได้ โทร. 245-4934

2.  ศูนย์การค้าอินทรา  13,14,17,62,72,73,74,77,140,204,ปอ.62,140  ปอ.สาย 15,73

     มีทั้งโรงแรม สรรพสินค้าและร้านค้าผ้าแฟชั่น เครื่องแต่งตัว ทั้งขายปลีกและขายส่งราคาถูก
     โดยเฉพาะในตึกใบหยกทาวเวอร์ และตึกซิตี้เซ็นเตอร์

3.  ตลาดผ้าประตูน้ำ  13,14,17,62,72,73,77,140,204,ปอ.62,140, ปอ.สาย15,73

     อยู่บริเวณเดียวกับศูนย์การค้าอินทรา มีเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ ราคาถูก และเป็นแหล่งขายส่ง

4.  พระพรหมเอราวัณ  16,21,25,40,45,48,54,73,79,112,204,ปอ.1,8,ปอ.สาย 15,73

     อยู่หน้าบริเวณโรงแรมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  สำหรับผู้คนทั่วไป
     ตลอดจนชาวต่างประเทศ เข้ามาสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต บางส่วนก็มาแก้บน

     เมื่อทำสำเร็จตามคำขอ ถัดไปเป็นศูนย์การค้าโซโก้และช็อปปิ้งเซ็นเตอร์

5.  ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  16,25,40,45,48,54,73,79,204,ปอ.1,8, ปอ.สาย 15,73

     อยู่สี่แยกราชประสงค์ เป็นศูนย์การค้าชั้นนำแห่งหนึ่ง มีทั้งโรงแรมและสรรพสินค้าสวยหรู
     ไว้คอยต้อนรับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

6.  วัดปทุมวนาราม  14,17,73,204,ปอ.สาย 73

      มีพระพุทธรูปสวยงาม และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสมาธิ
      โดยมีอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ เปิดการสอนสมาธิ ตอนเย็น มีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

7. สยามสแควร์ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสโคเวอรี่ 15,16,48,73,204,25,40,ปอ.1 สาย 73

อยู่สี่แยกปทุมวัน เป็นศูนย์การค้า 3 แห่งอยู่ใกล้กันเป็นศูนย์แฟชั่น เสื้อผ้าสำหรับวัยรุ่น
มีโรงภาพยนตร์หลายแห่งและมีสถานที่เรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มความรู้

ความสามารถ

8. มาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK)  11,15,21,25,29,34,36,40,47,48,50,54,73,79,93,113,141,204,ปอ.1,2,8,29,34,141,ปอ.สาย15,73,36

      เป็นศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่ง มีของกินของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า
      โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าแฟชั่น และมีศูนย์อาหารอยู่ชั้น 6

9.  บ้านจิมทอมป์สัน  11,15,47,48,73,93,204,ปอ.8,ปอ.สาย15,73

      อยู่ซอยเกษมสันต์ 2 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับแบบไทย
      เป็นหอศิลป์ นายทหารอเมริกันเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมไหมไทย และส่งออกเป็นที่รู้จักทั่วโลก